Nasze sioła. Kujawiaki czyli Obertasy ułożone na fortepian przez Oskara Kolberga, Dzwonkowski, 1861, Biblioteka Narodowa w Warszawie


00103


Dodaj komentarz