dudziarz z piętnastowiecznych godzinek

0139Officium parvum Beatae Mariae Virginis ad usum Ecclesiae Romanae, znane także jako: Godzinki wilanowskie, Francja 1450-1457, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Rps 8004 II


Dodaj komentarz