Wstęp do muzykologii – prof. Zbigniew Skowron i historia myśli muzycznej


Zrzut ekranu 2016-03-20 o 18.47.32

Profesor Zbigniew Skowron o historii muzykologii i jej dziedzinach, jakimi są m.in. historia, teoria, psychologia i socjologia muzyki, etnomuzykologia, odsłaniające wielki kontekst funkcjonowania muzyki w przeszłości i w teraźniejszości. Wśród podejmowanych przez siebie, od czasów studenckich, zagadnień Profesor Skowron wymienia muzykę nową, muzykę drugiej awangardy, pisma  Stockhausena, którym poświęcił pracę magisterską napisaną pod kierunkiem Zofii Lissy oraz pisma Johna Cage’a i Pierra Bouleza, którym poświęcił doktorat. Następnie w zainteresowaniach badawczych Profesora nastąpił zwrot ku biografistyce Fryderyka Chopina, będący w gruncie rzeczy powrotem do pasji, która pierwotnie przywiodła go do muzykologii. Profesor uczestniczył w nowym, krytyczno-źródłowym wydaniu korespondencji Chopina, a następnie zwrócił się ku historii myśli muzycznej Jean-Jacques’a Rousseau.

Wywiad zrealizowany podczas 41. Konferencji Muzykologicznej ZKP i X Konferencji NIFC zatytułowanej Muzykologia polska u progu nowego stulecia. Zakres, cel i metody, która odbyła się w Radziejowicach na jesieni 2012 roku. Realizacja: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.


 

Dodaj komentarz