Wstęp do muzykologii – prof. Anna Czekanowska i „sukces Chopina”


Zrzut ekranu 2016-03-22 o 09.42.07

Profesor Anna Czekanowska o głównym jej zdaniem celu muzykologii – uchwyceniu funkcji muzyki w społeczeństwie, w kulturze. A także o przeżyciu muzycznym, pełnym zrozumieniu dzieła, aspekcie artystycznym sztuki, muzyce innych kultur, którym się poświęciła, i fascynacji Fryderykiem Chopinem. Na czym polega jej zdaniem „sukces Chopina”? Na poczuciu, że „wszystko to jest napisane specjalnie dla mnie”, czyli ideale komunikacji.

Wywiad zrealizowany podczas 41. Konferencji Muzykologicznej ZKP i X Konferencji NIFC zatytułowanej Muzykologia polska u progu nowego stulecia. Zakres, cel i metody, która odbyła się w Radziejowicach na jesieni 2012 roku. Realizacja: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.


 

Dodaj komentarz