Wstęp do muzykologii – prof. Remigiusz Pośpiech „w muzyce nie dzieje się nic przypadkowo”


Zrzut ekranu 2016-03-14 o 10.57.49

Profesor Remigiusz Pośpiech, jeden z najbardziej otwartych i życzliwych Profesorów jakich znamy, opowiada o swojej życiowej przygodzie z muzykologią, która zaczęła się od fascynacji tajemniczym chorałem gregoriańskim i przywiodła Profesora na Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie studiował muzykologię kościelną. W trakcie studiów nauczyciele, których napotkał zmodyfikowali nieco obszar jego zainteresowań śpiewem liturgicznym i skierowali uwagę także na muzykę polskiego baroku, na XVII i XVIII wiek. Marcin Józef Żebrowski (1702-1770) zaprowadził następnie Profesora na Jasną Górę, do archiwum, w którym profesor Pośpiech zakochany jest do dziś, i które bada z równą intensywnością jak kulturę muzyczną Śląska.

Muzykologia zdaniem Profesora powinna badać możliwie najszersze spektrum przejawów kultury muzycznej, nie ograniczając się wyłącznie do dzieła, wyabstrahowanego od czasu i okoliczności w jakich powstało, Profesor podkreśla zatem ważną rolę interdyscyplinarnych badań nad twórczością muzyczną. Oczywiście jest też słowo o pułapkach dyscypliny!

Wywiad zrealizowany podczas 41. Konferencji Muzykologicznej ZKP i X Konferencji NIFC zatytułowanej Muzykologia polska u progu nowego stulecia. Zakres, cel i metody, która odbyła się w Radziejowicach na jesieni 2012 roku. Realizacja: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.


 

Dodaj komentarz