O nowej ekspozycji stałej Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zatytułowanej „Instrumenty – zobaczyć i usłyszeć tradycję” opowiada Zofia Radwańska


Szydłowieckie Muzeum otwarto dla zwiedzających w 1975 roku. Udostępniono wówczas wystawę stałą prezentującą polskie instrumenty i kapele ludowe oraz instrumenty z terenu województwa kieleckiego. Po dłuższej przerwie i rewitalizacji Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów instytucja rozpoczęła nowy etap w dziejach Muzeum. 40 lat po pierwszym wernisażu w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu odbyło się otwarcie nowej ekspozycji stałej „Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję” oraz wystawy czasowej „Zobaczyć muzykę źródeł. Muzyka i ludowe instrumenty muzyczne w malarstwie polskim”. O nowej ekspozycji, działalności Muzeum oraz V Ogólnopolskim Konkursie na budowę ludowych instrumentów muzycznych opowiada Zofia Radwańska.

Nagranie: Agata Mierzejewska


 

Dodaj komentarz