Portret siostry Jacka Malczewskiego, Heleny


Jacek Malczewski (1854-1929), Portret siostry artysty Heleny „z lutnią”, ok.1906, własność Muzeum Narodowego w Warszawie, MP 1163, Cyfrowe Zbiory MNW

Aby rozjaśnić nieco konsternację, którą powoduje ten dziwny instrument cytujemy fragment artykułu prof. Beniamina Vogla: Źródła ikonograficzne w organologii – problem identyfikacji instrumentów, będącego częścią studiów pod redakcją prof. Pawła Gancarczyka: Z badań nad ikonografią muzyczną do 1800. Źródła – problemy – interpretacje, Stowarzyszenie Liber Pro Arte, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012.1 23 4


 

 

Dodaj komentarz