Vital Voranau i białoruskie dudy


W zeszłym tygodniu we Wrocławiu gościł Vital Voranau, białoruski pisarz, wydawca, tłumacz i muzyk (więcej o pasjach literackich autora: http://haslo-bialorus.blogspot.com/).

Podczas międzynarodowej konferencji „Słowiańszczyzna dawniej i dziś: język, literatura, kultura” zorganizowanej przez instytuty Filologii Słowiańskiej i Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego wystąpił głównie w roli pisarza i literaturoznawcy, choć z wątkami muzycznymi – wygłosił referat „Dudy jako spiritus movens białoruskiej literatury” oraz grając na nich, prezentował własną książkę – zbiór opowiadań „Szeptem” o ludowych znachorkach – szeptuchach.

Pisarz z upodobaniem wykonuje muzykę na białoruskich dudach (białoruskiej dudzie, jak sam mówi), a także promuje je we własnym kraju – granie na tym instrumencie było przez kilkadziesiąt lat zaniedbane i nieomal zapomniane na Białorusi, ponieważ z nakazu władz państwowych pielęgnowano tam głównie grę na cymbałach. Jak się okazuje, nawet instrumenty muzyczne występują niekiedy w roli politycznej…

Na filmach Vital Voranau opowiedział nam o charakterystycznych cechach tego instrumentu, takich jak np. drewniane czary głosowe, po których poznaje się białoruskie dudy. Do dud białoruskich niebawem wrócimy.

Dziękujemy za spotkanie!

Relacja i nagrania: Joanna Gul, Wrocław 16.03.2017


 

Dodaj komentarz