W Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego rozmawiamy o sposobach użycia dźwięku we współczesnej przestrzeni muzealnej


Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, nazywane swego czasu najbardziej multimedialnym muzeum w Europie, prezentuje rozwiązania dźwiękowe będące efektem wysiłków muzykologów, projektantów, inżynierów i architektów. Muzyka, nie tylko fortepianowa, pełni na ekspozycji rozmaite role, a zwiedzający wystawiony jest na zaprojektowane w scenariuszu bodźce, których musi doświadczyć. Wystawa, która przedstawia między innymi dźwiękowe wyobrażenie o kompozytorze oraz jego obecności w kulturze AD 2010, prowadzi zwiedzającego pod względem muzycznym za rękę przez wszystkie piętra Pałacu Ostrogskich.

Podczas 21. Lekcji Słuchania w Pracowni Audiosfera na Uniwersytecie Wrocławskim Agata Mierzejewska, kurator cyfrowej kolekcji instrumentów muzycznych www.instrumenty.edu.pl, wystąpiła z prezentacją „Dzieło – soundscape – muzak. Dźwięk na ekspozycji stałej Muzeum Fryderyka Chopina – wirtualny spacer”, przedstawiając założenia scenariuszowe oraz efekty realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego Audiosfera powstała w 2009 roku w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Zakres działań Pracowni obejmuje badania nad problematyką audiosfery – środowiska fonicznego świata człowieka. Badania na tym polu zainicjował pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku kanadyjski kompozytor i muzykolog Raymond Murray Schafer, autor projektu World Soundscape Project, który znalazł swą kontynuację w działalności Międzynarodowego Forum na Rzecz Ekologii Akustycznej (World Forum for Acoustic Ecology). Współczesna refleksja nad audiosferą odwołuje się do kontekstu ekologicznego (uwrażliwienie na zanieczyszczenie foniczne), jednak zasadniczy kierunek badań dotyczy analizy i interpretacji środowiska dźwiękowego człowieka z uwzględnieniem wszelkich występujących w nim zjawisk fonicznych (akustycznych, dźwiękowych oraz muzycznych) i ich różnorodnych determinant – zarówno przyrodniczych, jak i kulturowych. Działania wrocławskiego ośrodka obejmują szereg różnorodnych inicjatyw badawczych i organizacyjnych, w tym zwłaszcza interdyscyplinarne studia nad zagadnieniem audiosfery Wrocławia, organizację badań terenowych dotyczących środowiska fonicznego oraz prowadzenie dokumentacji w postaci archiwum dźwiękowego, stworzenie forum dyskusji publicznej dotyczącej problematyki audiosfery (inicjatywy spotkań dyskusyjnych, wykładów, prezentacji, działań warsztatowych), a także pracę edukacyjną w Uniwersytecie Wrocławskim w ramach studiów kulturoznawstwa oraz muzykologii.IMG_5133IMG_5168IMG_5153IMG_5161IMG_5181 IMG_5187

fot. Joanna Gul


 

Dodaj komentarz