3 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jazz w kulturze polskiej” – odsłona etnomuzykologiczna


IMG_4542

fot. Barbara Panek-Sarnowska


Już po raz trzeci, w dniach od 4 do 5 kwietnia 2017 roku w Zielonej Górze odbyła się jedyna w Polsce konferencja poświęcona muzyce jazzowej. Do miasta przyjechali przedstawiciele uczelni wyższych i instytucji kulturalnych niemal ze wszystkich zakątków naszego kraju. Podczas sympozjum usłyszeć można było referaty delegatów z Akademii Muzycznych czy Uniwersytetów w Bydgoszczy, Cieszynie, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze, a także reprezentantów Radia Zachód, Zielonogórskiego Stowarzyszenia Jazzowego, Muzeum w Chorzowie, Fundacji im. Zbigniewa Seiferta czy przedstawicieli młodego pokolenia występujących w imieniu studentów Wydziału Artystycznego Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zakres tematyczny wystąpień poruszał zagadnienia związane z wybitnymi postaciami jazzu, m.in. Krzesimirem Dębskim, Wojciechem Gogolewskim, Krzysztofem Komedą, Michałem Kulentym, Czesławem Niemenem, zespołem Skaldowie, Zygmuntem Wicharym czy Leopoldem Tyrmandem. Nie brakowało także wykładów poświęconych związkom jazzu z innymi dziedzinami sztuki, takimi jak malarstwo, poezja, taniec i kino. Bardzo ciekawą dyskusję wywołały referaty poświęcone edukacji jazzowej w Polsce, inspiracjom jazzowym w twórczości kompozytorów klasycznych czy związkom jazzu z rodzimą muzyką ludową.

To niezwykle cenne, że o polskim folklorze muzycznym głośno i wyraźnie słychać również w środowisku naukowym interesującym się jazzem. O nawiązaniach Leszka Kułakowskiego, Ola Walickiego i Jana Ptaszyna Wróblewskiego do muzyki ludowej Kaszub opowiadał prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zagadnieniom transkrypcji muzyki ludowej, ale także tematów jazzowych inspirowanych rodzimym folklorem muzycznym przyjrzała się z kolei bliżej doktorantka z tej samej uczelni, mgr Zofia Komuszyna.

Zainteresowanych publikacjami z poprzednich dwóch konferencji, zachęcamy do lektury. W pracach zbiorowych zatytułowanych „Jazz w kulturze polskiej”, t. 1 i 2, odnaleźć bowiem można m.in. informacje na temat nawiązań jazzu do muzyki ludowej. Z niecierpliwością oczekiwać będziemy tomu trzeciego.

Zofia Komuszyna


 

Dodaj komentarz