Michał Bruliński o znaczeniu i istocie kontaktu młodego muzyka z historycznym fortepianem

Zrzut ekranu 2017-10-18 o 08.57.34

Kontakt z instrumentami historycznymi umożliwia młodemu muzykowi wejście na głębszy poziom rozumienia muzyki, lepsze pojęcie tego, co zawarte jest w partyturze – ponieważ często to, co na instrumentach współczesnych wydaje się niewygodne i trudne, na instrumentach historycznych staje się naturalne i zrozumiałe. Szczególne znaczenie dla młodego muzyka będzie miało także zrozumienie kontekstu kultury XIX wieku, w której fortepian odgrywał szczególną rolę, oraz kwestia porównawcza – instrument historyczny nie może być traktowany przez wykonawcę po prostu jako mniej doskonały fortepian współczesny, lecz raczej jako odrębny byt, charakteryzujący się wielością barw, rejestrów i konstrukcji, zupełnie inny niż ten, który znamy obecnie.

Michał Bruliński – ukończył studia pianistyczne w klasie prof. Ewy Pobłockiej i prof. Marii Gabryś na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina oraz historię i Kolegium Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów otrzymywał liczne stypendia za działalność artystyczną i naukową. Wszystkie prace dyplomowe obronił celująco. Jego artykuły i recenzje publikowane były m.in. przez Wydawnictwa UMFC, Instytut Pamięci Narodowej oraz Kwartalnik Filozoficzny „Kronos”. Obok aktywnej działalności pianistycznej, naukowej i organizacyjnej zajmuje się także krytyką muzyczną – pisał m.in. dla „Ruchu Muzycznego”, „Muzyki21” i Kwartalnika Kulturalnego „Opcje”. Od 2012 r. związany jest z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, gdzie pośród rozmaitych projektów realizował wraz z Markiem Brachą autorski cykl spotkań Fortepian (R)ewolucyjny. Obecnie współpracuje z Instytutem przy organizacji Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich w Radziejowicach oraz I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na instrumentach historycznych (2018). W 2016 r. objął klasę fortepianu w ZPSM im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie.

Nagranie: Agata Mierzejewska, Akademia Historycznych Fortepianów zorganizowana przez Fundację Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, wrzesień 2017.

 

Dodaj komentarz