Umiejętność gry na dudach żywieckich oraz sposób ich wytwarzania zostały wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego


Dzięki staraniom Cechu Dudziarzy Żywieckich, czyli dudziarzy i budowniczych dud, którzy w marcu 2017 roku spotkali się, by omówić wniosek skierowany do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 27 października 2017 roku umiejętność gry na dudach żywieckich oraz sposób ich wytwarzania zostały wpisane na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Minister Piotr Gliński w piśmie skierowanym do żywieckich dudziarzy napisał: „Serdecznie gratuluję Wnioskodawcom, którzy podejmują wysiłek zachowania pięknej i wyjątkowej tradycji dla przyszłych pokoleń. Mam nadzieję, że wpis przyczyni się do promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenia świadomości ogółu społeczeństwa wagi tradycji i przekazu międzypokoleniowego”. Być może dzięki temu już wkrótce dudy żywieckie znajdą się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO!

28277329_922359897927375_6883428363017658658_n

Źródło: Fundacja 9sił


 

Dodaj komentarz