O blogu

Instrumenty muzyczne to blog związany z projektem www.instrumenty.edu.pl, największą cyfrową kolekcją instrumentów muzycznych w Polsce. Stworzony przez Instytut Muzyki i Tańca portal internetowy www.instrumenty.edu.pl powstał w 2014 roku. Zespół badaczy pod opieką prof. Zbigniewa Przerembskiego zdigitalizował, opracował i udostępnił w 2 wersjach językowych niemal 300 obiektów – polskich ludowych instrumentów muzycznych z terenu całego kraju. W roku 2015 zespół kierowany przez prof. Beniamina Vogla opracował ponad 120 kolejnych obiektów – historycznych fortepianów z kolekcji polskich. W roku 2016 zespół pracuje nad portalem poświęconym skrzypcom. Kuratorem projektu jest muzykolog Agata Mierzejewska, redaktorem naukowym Joanna Gul, fotografem Waldemar Kielichowski.

Dla instrumentologii możemy obecnie zrobić niezwykle wiele. Historia kultury, historia muzyki i historia sztuki dopełniają się wzajemnie w kartach katalogowych każdego instrumentu, który jest zazwyczaj nie tylko ciekawym lecz także pięknym artefaktem. Zachęcamy do zgłębiania tematyki instrumentów muzycznych, historii kolekcji muzealnych, dzielenia się swoimi doświadczeniami, oraz śledzenia naszych prac i podróży w poszukiwaniu najciekawszych obiektów w kraju i za granicą.

WK161272

Zdjęcie: Waldemar Kielichowski