Posts Tagged 'Chopin'

brzmienie zabytkowych instrumentów klawiszowych z The Cobbe Collection!

W The Cobbe Collection zgromadzono największy zbiór instrumentów klawiszowych związanych z najwybitniejszymi kompozytorami muzyki zachodnioeuropejskiej. Są to instrumenty, które posiadali, na których grali i komponowali, a także te, które cenili najbardziej. Wszystkie brzmiące do dnia dzisiejszego! Znajdziemy tu klawesyn przypisywany

/ No comments

brzmienie zabytkowych instrumentów klawiszowych z The Cobbe Collection!

W The Cobbe Collection zgromadzono największy zbiór instrumentów klawiszowych związanych z najwybitniejszymi kompozytorami muzyki zachodnioeuropejskiej. Są to instrumenty, które posiadali, na których grali i komponowali, a także te, które cenili najbardziej. Wszystkie brzmiące do dnia dzisiejszego! Znajdziemy tu klawesyn przypisywany

/ No comments

Delfina Potocka śpiewająca umierającemu Chopinowi

Śmierć Chopina, Felix-Joseph Barrias (1822-1907), Muzeum Narodowe w Krakowie

/ No comments

Delfina Potocka śpiewająca umierającemu Chopinowi

Śmierć Chopina, Felix-Joseph Barrias (1822-1907), Muzeum Narodowe w Krakowie

/ No comments

Chopin przy fortepianie skrzydłowym

Pocztówka wg obrazu Zygmunta Badowskiego, nakł. B-ci Rzepkowicz, Warszawa przed 1913, Biblioteka Narodowa, Warszawa

/ No comments

Chopin przy fortepianie skrzydłowym

Pocztówka wg obrazu Zygmunta Badowskiego, nakł. B-ci Rzepkowicz, Warszawa przed 1913, Biblioteka Narodowa, Warszawa

/ No comments

Chopin przy fortepianie skrzydłowym. W parku

Pomnik Chopina w Paryżu w parku Monceau dłuta Jacques’a Froment-Meurice’a, pocztówka, Lwów: nakł. Spółki Wydawn. „Postęp”, Niemojewski & Dębicki, (w Pleszewie : wykon. w zakł. F. K. Ziółkowskiego i Sp.), ok. 1920, Biblioteka Narodowa, Warszawa

/ No comments

Chopin przy fortepianie skrzydłowym. W parku

Pomnik Chopina w Paryżu w parku Monceau dłuta Jacques’a Froment-Meurice’a, pocztówka, Lwów: nakł. Spółki Wydawn. „Postęp”, Niemojewski & Dębicki, (w Pleszewie : wykon. w zakł. F. K. Ziółkowskiego i Sp.), ok. 1920, Biblioteka Narodowa, Warszawa

/ No comments

Zdrowie uczestników Konkursu Chopinowskiego!

Fryderyk Chopin [?] wygłaszający toast, Józef Szymon Kurowski, 1837, Biblioteka Narodowa, Warszawa

/ No comments

Zdrowie uczestników Konkursu Chopinowskiego!

Fryderyk Chopin [?] wygłaszający toast, Józef Szymon Kurowski, 1837, Biblioteka Narodowa, Warszawa

/ No comments