Posts Tagged 'diabelskie skrzypce'

Instrumenty ludowe w oczach dzieci

Rysunki uczniów klasy Vb ze Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r. w Warszawie, inspirowane portalem „Polskie ludowe instrumenty muzyczne” – www.ludowe.instrumenty.edu.pl i lekcją o podstawowych typach ludowego instrumentarium muzycznego w Polsce. Mimo krótkiego czasu przeznaczonego

/ No comments

Instrumenty ludowe w oczach dzieci

Rysunki uczniów klasy Vb ze Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r. w Warszawie, inspirowane portalem „Polskie ludowe instrumenty muzyczne” – www.ludowe.instrumenty.edu.pl i lekcją o podstawowych typach ludowego instrumentarium muzycznego w Polsce. Mimo krótkiego czasu przeznaczonego

/ No comments

diabelskie skrzypce

Natrafiliśmy na diabelskie skrzypce (skrzypce ciorcie, diôbli bas, brumbas) w przejściu podziemnym w centrum Gdańska… Okazuje się, że podziemny tunel nie musi być szary, przykry i smutny. Diabelskie skrzypce były dawniej narzędziem muzycznym wykorzystywanym do czynienia tzw. obrzędowej wrzawy. Współcześnie, jako

/ No comments

diabelskie skrzypce

Natrafiliśmy na diabelskie skrzypce (skrzypce ciorcie, diôbli bas, brumbas) w przejściu podziemnym w centrum Gdańska… Okazuje się, że podziemny tunel nie musi być szary, przykry i smutny. Diabelskie skrzypce były dawniej narzędziem muzycznym wykorzystywanym do czynienia tzw. obrzędowej wrzawy. Współcześnie, jako

/ No comments