Posts Tagged 'dzieci grające na instrumentach'

Młody skrzypek

(De jonge vioolspeler), Anonim, Senefelder, 1903-1920, własność Rijksmuseum, RP-F-00-701  

/ No comments

Młody skrzypek

(De jonge vioolspeler), Anonim, Senefelder, 1903-1920, własność Rijksmuseum, RP-F-00-701  

/ No comments

Dziewczynka grająca na skrzypcach

(Vioolspelend meisje), Jan Toorop, 1868 – 1928, własność Rijksmuseum, RP-T-1948-715  

/ No comments

Dziewczynka grająca na skrzypcach

(Vioolspelend meisje), Jan Toorop, 1868 – 1928, własność Rijksmuseum, RP-T-1948-715  

/ No comments

Młody skrzypek

(Jonge vioolspeler), Willem Steelink (I) według Jacoba Maris, 2 połowa XIX wieku, własność Rijksmuseum, RP-P-1895-A-18844  

/ No comments

Młody skrzypek

(Jonge vioolspeler), Willem Steelink (I) według Jacoba Maris, 2 połowa XIX wieku, własność Rijksmuseum, RP-P-1895-A-18844  

/ No comments

Dziewczynka grająca na skrzypcach i mężczyzna

(Vioolspelend meisje en een man), Bramine Hubrecht, między 1870 – 1913, własność Rijksmuseum, RP-P-1910-3881  

/ No comments

Dziewczynka grająca na skrzypcach i mężczyzna

(Vioolspelend meisje en een man), Bramine Hubrecht, między 1870 – 1913, własność Rijksmuseum, RP-P-1910-3881  

/ No comments

Mistrz, uczeń i pulpit, jaki każdy miał kiedyś w domu…

Maurits Verveer, fotografia, ok. 1860-1880, własność Rijksmuseum, RP-F-F00894-AE, domena publiczna  

/ No comments

Mistrz, uczeń i pulpit, jaki każdy miał kiedyś w domu…

Maurits Verveer, fotografia, ok. 1860-1880, własność Rijksmuseum, RP-F-F00894-AE, domena publiczna  

/ No comments

Portret panien Pechwell przy klawikordzie, 1800

Portret panien Pechwell przy klawikordzie, Jan Gładysz (1762-1830), 1800, własność Muzeum Narodowego w Warszawie, nr inw. MP 279, Cyfrowe Zbiory MNW  

/ No comments

Portret panien Pechwell przy klawikordzie, 1800

Portret panien Pechwell przy klawikordzie, Jan Gładysz (1762-1830), 1800, własność Muzeum Narodowego w Warszawie, nr inw. MP 279, Cyfrowe Zbiory MNW  

/ No comments

Portret chłopca siedzącego przy pianinie ca 1890

Muzeum Narodowe w Warszawie, DI 103621      

/ No comments

Portret chłopca siedzącego przy pianinie ca 1890

Muzeum Narodowe w Warszawie, DI 103621      

/ No comments

Portret dziewczynki ze skrzypcami ca 1910

Muzeum Narodowe w Warszawie, DI 103855  

/ No comments

Portret dziewczynki ze skrzypcami ca 1910

Muzeum Narodowe w Warszawie, DI 103855  

/ No comments

Ilustracja Firmina Bouisset (1859-1925) ze zbioru Gustava Sandré (1843-1916) – Pour les petits. Album enfantin pour piano, dodatek muzyczny do bożonarodzeniowego „L’Illustration”, Paryż 1896/1897, Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygnatura Mus.III.100.151, domena publiczna  

/ No comments

Ilustracja Firmina Bouisset (1859-1925) ze zbioru Gustava Sandré (1843-1916) – Pour les petits. Album enfantin pour piano, dodatek muzyczny do bożonarodzeniowego „L’Illustration”, Paryż 1896/1897, Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygnatura Mus.III.100.151, domena publiczna  

/ No comments

Danse, ma poupée! [Tańcz moja lalko!], ilustracja towarzysząca ósmemu utworowi ze zbioru 17 programowych miniatur na fortepian dla dzieci [Pour les petits. Album enfantin pour piano] Gustava Sandré (1843-1916), ilustracja Firmin Bouisset (1859-1925), dodatek muzyczny do bożonarodzeniowego „L’Illustration”, Paryż 1896/1897, Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygnatura Mus.III.100.151,

/ No comments

Danse, ma poupée! [Tańcz moja lalko!], ilustracja towarzysząca ósmemu utworowi ze zbioru 17 programowych miniatur na fortepian dla dzieci [Pour les petits. Album enfantin pour piano] Gustava Sandré (1843-1916), ilustracja Firmin Bouisset (1859-1925), dodatek muzyczny do bożonarodzeniowego „L’Illustration”, Paryż 1896/1897, Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygnatura Mus.III.100.151,

/ No comments

Le petit joueur de cornemuse [Mały dudziarz], ilustracja towarzysząca siódmemu utworowi ze zbioru 17 programowych miniatur na fortepian dla dzieci [Pour les petits. Album enfantin pour piano] Gustava Sandré (1843-1916), ilustracja Firmin Bouisset (1859-1925), dodatek muzyczny do bożonarodzeniowego „L’Illustration”, Paryż 1896/1897, Biblioteka Narodowa w

/ No comments

Le petit joueur de cornemuse [Mały dudziarz], ilustracja towarzysząca siódmemu utworowi ze zbioru 17 programowych miniatur na fortepian dla dzieci [Pour les petits. Album enfantin pour piano] Gustava Sandré (1843-1916), ilustracja Firmin Bouisset (1859-1925), dodatek muzyczny do bożonarodzeniowego „L’Illustration”, Paryż 1896/1897, Biblioteka Narodowa w

/ No comments

Je suis le professeur! [Jestem profesorem!], ilustracja towarzysząca szóstemu utworowi ze zbioru 17 programowych miniatur na fortepian dla dzieci [Pour les petits. Album enfantin pour piano] Gustava Sandré (1843-1916), ilustracja Firmin Bouisset (1859-1925), dodatek muzyczny do bożonarodzeniowego „L’Illustration”, Paryż 1896/1897, Biblioteka Narodowa w

/ No comments

Je suis le professeur! [Jestem profesorem!], ilustracja towarzysząca szóstemu utworowi ze zbioru 17 programowych miniatur na fortepian dla dzieci [Pour les petits. Album enfantin pour piano] Gustava Sandré (1843-1916), ilustracja Firmin Bouisset (1859-1925), dodatek muzyczny do bożonarodzeniowego „L’Illustration”, Paryż 1896/1897, Biblioteka Narodowa w

/ No comments

Monsieur Sans-Souci, ilustracja towarzysząca trzeciemu utworowi ze zbioru 17 programowych miniatur na fortepian dla dzieci [Pour les petits. Album enfantin pour piano] Gustava Sandré (1843-1916) [dyrektora Konserwatorium w Nancy], ilustracja Firmin Bouisset (1859-1925), dodatek muzyczny do bożonarodzeniowego „L’Illustration”, Paryż 1896/1897, Biblioteka Narodowa w

/ No comments

Monsieur Sans-Souci, ilustracja towarzysząca trzeciemu utworowi ze zbioru 17 programowych miniatur na fortepian dla dzieci [Pour les petits. Album enfantin pour piano] Gustava Sandré (1843-1916) [dyrektora Konserwatorium w Nancy], ilustracja Firmin Bouisset (1859-1925), dodatek muzyczny do bożonarodzeniowego „L’Illustration”, Paryż 1896/1897, Biblioteka Narodowa w

/ No comments

Bébé improvise en étudiant la gamme… [Dziecko improwizuje ucząc się gamy], ilustracja towarzysząca pierwszemu utworowi ze zbioru 17 programowych miniatur na fortepian dla dzieci [Pour les petits. Album enfantin pour piano] Gustava Sandré (1843-1916), [dyrektora Konserwatorium w Nancy], ilustracja Firmin Bouisset (1859-1925), dodatek

/ No comments

Bébé improvise en étudiant la gamme… [Dziecko improwizuje ucząc się gamy], ilustracja towarzysząca pierwszemu utworowi ze zbioru 17 programowych miniatur na fortepian dla dzieci [Pour les petits. Album enfantin pour piano] Gustava Sandré (1843-1916), [dyrektora Konserwatorium w Nancy], ilustracja Firmin Bouisset (1859-1925), dodatek

/ No comments

17 programowych miniatur na fortepian dla dzieci – okładka albumu, Gustave Sandré (1843-1916), kompozytor [dyrektor Konserwatorium w Nancy], ilustracje Firmin Bouisset (1859-1925), dodatek muzyczny do bożonarodzeniowego „L’Illustration”, Paryż 1896/1897, Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygnatura Mus.III.100.151, domena publiczna  

/ No comments

17 programowych miniatur na fortepian dla dzieci – okładka albumu, Gustave Sandré (1843-1916), kompozytor [dyrektor Konserwatorium w Nancy], ilustracje Firmin Bouisset (1859-1925), dodatek muzyczny do bożonarodzeniowego „L’Illustration”, Paryż 1896/1897, Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygnatura Mus.III.100.151, domena publiczna  

/ No comments