Posts Tagged 'fortepian srzydłowy'

Chopin przy fortepianie skrzydłowym. W parku

Pomnik Chopina w Paryżu w parku Monceau dłuta Jacques’a Froment-Meurice’a, pocztówka, Lwów: nakł. Spółki Wydawn. „Postęp”, Niemojewski & Dębicki, (w Pleszewie : wykon. w zakł. F. K. Ziółkowskiego i Sp.), ok. 1920, Biblioteka Narodowa, Warszawa

/ No comments

Chopin przy fortepianie skrzydłowym. W parku

Pomnik Chopina w Paryżu w parku Monceau dłuta Jacques’a Froment-Meurice’a, pocztówka, Lwów: nakł. Spółki Wydawn. „Postęp”, Niemojewski & Dębicki, (w Pleszewie : wykon. w zakł. F. K. Ziółkowskiego i Sp.), ok. 1920, Biblioteka Narodowa, Warszawa

/ No comments