Posts Tagged 'Karol Lipiński'

Karol Lipiński

Portret Karola Lipińskiego, Walenty Wańkowicz (1799-1842), 1838, Muzeum Narodowe w Warszawie, MP 4169    

/ No comments

Karol Lipiński

Portret Karola Lipińskiego, Walenty Wańkowicz (1799-1842), 1838, Muzeum Narodowe w Warszawie, MP 4169    

/ No comments

Karol Lipiński (1790 – 1861)

Karol Lipiński, Walenty Śliwicki (1765-1857), 1828, Biblioteka Narodowa w Warszawie, G.6224/II, domena publiczna  

/ No comments

Karol Lipiński (1790 – 1861)

Karol Lipiński, Walenty Śliwicki (1765-1857), 1828, Biblioteka Narodowa w Warszawie, G.6224/II, domena publiczna  

/ No comments

„Powiadają, że Lipiński miał lewą rękę większą od prawej”

Karykatura Karola Lipińskiego (1790-1861) autorstwa Jana Karłowicza (?), Państwowe Litewskie Archiwum Historyczne w Wilnie  

/ No comments

„Powiadają, że Lipiński miał lewą rękę większą od prawej”

Karykatura Karola Lipińskiego (1790-1861) autorstwa Jana Karłowicza (?), Państwowe Litewskie Archiwum Historyczne w Wilnie  

/ No comments