Posts Tagged 'ludowe.instrumenty.edu.pl'

Instrumenty ludowe w oczach dzieci

Rysunki uczniów klasy Vb ze Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r. w Warszawie, inspirowane portalem „Polskie ludowe instrumenty muzyczne” – www.ludowe.instrumenty.edu.pl i lekcją o podstawowych typach ludowego instrumentarium muzycznego w Polsce. Mimo krótkiego czasu przeznaczonego

/ No comments

Instrumenty ludowe w oczach dzieci

Rysunki uczniów klasy Vb ze Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r. w Warszawie, inspirowane portalem „Polskie ludowe instrumenty muzyczne” – www.ludowe.instrumenty.edu.pl i lekcją o podstawowych typach ludowego instrumentarium muzycznego w Polsce. Mimo krótkiego czasu przeznaczonego

/ No comments

16-17 kwietnia: IV Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne – Muzyka Tradycyjna i Miasto

Obserwowana w ostatnich latach intensyfikacja obecności tradycyjnej muzyki wsi w niemal wszystkich większych ośrodkach miejskich w Polsce skłoniła nas do ukierunkowania refleksji etnomuzykologicznej kolejnego Krajowego Seminarium Etnomuzykologicznego w stronę problematyki z tą obecnością związanej. Dwie kategorie połączone w temacie –„muzyka

/ No comments

16-17 kwietnia: IV Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne – Muzyka Tradycyjna i Miasto

Obserwowana w ostatnich latach intensyfikacja obecności tradycyjnej muzyki wsi w niemal wszystkich większych ośrodkach miejskich w Polsce skłoniła nas do ukierunkowania refleksji etnomuzykologicznej kolejnego Krajowego Seminarium Etnomuzykologicznego w stronę problematyki z tą obecnością związanej. Dwie kategorie połączone w temacie –„muzyka

/ No comments