Posts Tagged 'Tadeusz Makowski'

List do Marii Mickiewiczówny z autoportretem artysty w plenerze, 22.07.1920

Tadeusz Makowski (1882-1932). Własność Muzeum Narodowego w Warszawie, rkps 1642, cyfrowe.mnw.art.pl  

/ No comments

List do Marii Mickiewiczówny z autoportretem artysty w plenerze, 22.07.1920

Tadeusz Makowski (1882-1932). Własność Muzeum Narodowego w Warszawie, rkps 1642, cyfrowe.mnw.art.pl  

/ No comments